Åland besökte Västerås

Jenny Husell och Inger Nygård från VIRTU-projektet på Åland har gjort ett mycket inspirerande besök till Västerås stad som driver flera projekt kring IKT för äldre. 2007 startade man med projektet ACTION som var en IT-baserad stödtjänst för äldre anhörigvårdare. Utvärderingen av ACTION visade mycket positiva resultat och man beslöt att fortsätta utveckla IKT för äldre.

Idag driver man projektet ”Behovstyrt IKT stöd” och ”VIKTiG-Västerås IKT i Gemenskap”. I projekten ingår olika former av välfärdsteknologi från mobila larm och TV-spel till social samvaro med videotelefoni. I augusti i år beslöt Västerås Stad att från 2013 erbjuda alla äldre som har rätt till hemtjänst också möjlighet till e-hemtjänst.

VIRTU_Joice-bildtelefon i teven

Joice är videotelefoni som kopplas till teven och styrs med en enkel fjärrkontroll

För oss som jobbar inom VIRTU var besöket mycket inspirerande. I Västerås jobbar man mera brett med välfärdsteknologi, inte bara med videokonferenssystem. Det som skiljer VIRTU från videotelefonin i Västerås är att vi också har möjlighet till gruppkontakt och att vi då satsat mer på social samvaro i grupp/dagcenterverksamhet.

Det som var riktigt intressant i Västerås var deras sätt att involvera de äldre i utveckling, man har frågat de äldre vad de önskar och utvecklat utifrån det. Man har också haft ett nära samarbete med teknologiföretag som tagit fram teknik efter verksamhetens behov och inte tvärtom.

När man nu skall införa e-hemtjänst har man också ställts inför det faktum att en stad/kommun inte får bekosta en persons internetanslutning. Den äldre måste alltså själv betala vilket blir en tröskel för deltagande. För att kringgå detta använder man inte internet utan bygger istället upp en form av intranät som går via befintligt fiber och telefonnät, kallat välfärdsbredband.

Hannes Liljeholm som är projektledare i Västerås kommer till VIRTU projektets seminarium Current Challenges-Future Solutions 29.11 i Åbo, då får alla som är på plats mer information om verksamheten.

Hannes Liljeholm och Mats Rundkvist från Västerås berättar om verksamheten

Mer info finns också på www.teknikforaldre.se och www.viktigvasteras.wordpress.com samt på Viktig Västerås facebooksida

Artikel är skriven av projektchef Inger Nygård, Högskolan på Åland

Page last updated October 31, 2012 – 1:38 pm